Evine daldım bacaklarını beni azdırdı götten siktim

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Köyde tarla işleri felan uğraşırken acılan bacakları beni yolds.
com tahrik ediyordu eve gidip asılıp boşalıyordum ama bir şey yapıp sikmem lazımdı akşam saatleri gene gittim penceresine içerde uzanmış eteği toplanmış bacakları belli oluyordu evdekiler uyuyordu sessizce daldım içeri yanına yanaştım eteğini kaldırdım değdirdirken uyandı napıyordun dedi dedim seni istiyorum uyanmasınlar yan odaya gecelim dedi sonra bunu ağlata ağlata siktim zevkten havalara uçtu

S?nr? k?ndimi t??l?dım v? n? ?l???k?? ?ldum d?dim, b?n z?vkt?n uç???k gibi ?lmuştum… H?m?n z?m?n k?yb?tm?d?n y?ng?min ?t?ğini k?ldırdım z?t?n ?ltınd? hiç bir ş?y y?ktu.
B?nim ??bb?r ??nt?l?nu yırt???k h?m?n ??nt?l?nu v? ?rm?ni b?x?rimi indirdim.
Y?v?şt?n y?v?şt?n y?nın? y?n?ştım kim??d? ??? ??d? y?k h???i h?rluy?, ölü gibi y?tıy?rl?r.
.
Köylü güz?li y?ng?min ?t?ğinin ?ltın? k?f?mı ??ktum b?ktım kı?ırd?dı, h?m?n g?ri ç?ktim k?rkmuştum ??nr? götünü b?n? iyi?? dönmüştü ?ikimi ?mının y?nın? d?ğdirdim b?ktım kı?ırd?m? y?k ?z ?mını ?çtım için? ??ktum ?z b?ktım uy?ndı n? y??ıy?r?un ??n m?ny?k g?ri z?k?lı!! d?di.
B?nd? ??ni h?rz?m?n

i?tiy?rum d?dim ??nr? h?m?n dud?kl?rın? yumuldum b?ni itm?y? ç?lıştı bır?kırmıyım bir k?ç d?kik? b?n? k?rşı k?ym?y? ç?lıştı ?m? ??nr? b?ktı ki çık?rdığı ???t?n ç??ukl?r uy?n???k “t?m?m dur!” d?di ç??ukl?r duym??ın d?di öt?ki ?d?y? g?çirdi b?ni y??m? n?lur y??m? d?di b?n h?m?n ç?buk d?dim ü?tünü çık?rm?y? b?şl?dı k?z?gını çık?rdı ?ltınd? ?üty?n f?l?n y?ktu köy ?lduğu için giymiy?rl?r öfff ?t?gid? indirdi.
V? Köylü güz?li y?ng?m çırıl çı?l?k k?rşımd?ydı…

?m?n ?ll?h’ın ? n? m?l öyl?! S?nki ?l d?ğm?miş t?z? t?z?k gibi mük?mm?l duruy?rdu! N?y?? ş?şkınlığımı ?tı? dud?kl?rın? y??ıştım.
? d? b?n? y??ıştı b?lliydi i?t?diği ?z y?l?ştıkt?n ??nr? ?mın? ?ürtm?y? b?şl?dım ?rtık y?lv?rıy?rdu ?glıy?rdu gir ?rtık ölüy?rum diy? y?r? y?tırdım ?mının için? b?nimkini ?z ??ktum ??ghh! d?di ??nr? t?kr?r çık?rdım ?ik ?ik diy? y?lv?rıy?rdu ?rtık bird?n konak escort bir? ?mını ?çtım bir girdim bir b?ğırdı b?ktım ?mınd?n ?z k?n g?ldi!!!! Bir b?ktım köylü güz?li y?ng?m ?ğlıy?r.
N?d?n ?ğlıy?r?un d?dim.
S?n d?v?m ?t, ?mımı yırttın r??m?n ?m? b?nid? f?n? ?ikiy?r?un! İlk ön?? ç?k f?n? ??nım y?nmıştı ?m? şimdi z?vkt?n

?ğlıy?rum m?r?kl?nm? d?di.
Y?ng? götünü dön d?dim ?lm?z d?di b?n ?m??n? bil? v?rm?dim h?m bu ?ğrıy? d?y?n?mıy?rum ??ninki ç?k büyük g?ldi b?n? gött?n y??m? b?n bu ??ıy? d?y?n?mıy?rum gött?n n??ıl y?????n d?di z?rl? dönd?rdim ??nr? b?ny?d?n ??bunu ?ldım iyi?? ?ıv?zl?dım! Y??m??????????!!!!!!! d?di, n?lurrrrrrrrrrrr! d?di… B?nd? y?????m d?dim!! Sikimin b?şını ?z girdirdim k?çtı ç?k ??nım y?nıy?r, y??m? lütf?n y?lv?rırım! d?di… Ç?buk g?l bur?y? y?k?? z?rl? y?????ğım ç??ukl?r uy?n???k, r?zil ??l??k?ın d?dim! T?hdit ?ttim y?ni ??nr? d? ?kl?dim; k?çm?k ?lur mu hiç öyl? m?lı bulmuşum ??nr? yin? k?ç???gını düşün?r?k bird?n bir? bir g?çirdim! Köylü güz?li y?ng?md?n öyl? bir çığlık g?ldi ki ??nır?ınız götün? k?f?mı ??ktum.
?m? bird?n ???i k??ildi v? y?t?ğ? düştü.

Öldü z?nn?ttim, b?ktım b?yılmış götünd?n k?n g?liy?rdu… H?fif t?k?t ?ttım uy?n?ın diy? ?m? uy?nm?dı.
B?nd? h?fift?n k?nı t?mizl?dim v? y?r?ğımı tükürükl?dim.
V? b?şl?dım ??m??l?m?y?… Göt d?liği d?r??ıktı ?m? b?ygın ?lduğu için k??ılmıy?rdu.
Ş?? Ş?? ???l?ri çıkıy?rdu v? ?r?d? b?kıy?rudm güz?ll?r

M?rh?b? ?rk?d?şl?r b??ir.
n?t b?n ?n???t hik?y?l?ri t?ki? ?d?li iki ?y k?d?r ?lmuştu ?kudukç? ?zıy?rdum.
?üz?nli ?l?r?k ??k? hik?y??i ?kudukt?n ??nr? y?ng?mi ?ikm?y? k?r?r v?rdim!

Y?ng?ml?r köyd? k?lıy?rl?r, köyd? k?ldıkl?rı içind? g?n?ld? iç ç?m?şırı,t?ng?,g-?tring fil?n giym?zl?r bir gün b?n t?rl?y? gitmiştim.
T?rl?d?n ?v? g?ldim y?ng?md? y?rulmuş y?tıy?rdu n? y??mışl?r?? ?rtık! l?r ?kuld?ydı, iç?ri k?f?mı uz?ttım b?ktım ki y?ng?m y?tıy?r ??nr? b?ş v?r d?dim dış?rı çıktım tuv?l?t? gittim 31 ç?ktim.
Köylü izmir escort güz?li y?ng?mi ?klım? g?tir? g?tir? ?kş?m ?lmuştu… S??t ?n iki bu?uk ?iv?rl?rıydı, dış?rı çıktım.
Köyd? tuv?l?tl?r dış?rıd? ?ldugu için ??nr?

köylü güz?li y?ng?m ?klım? g?ldi ?ğır ?ğır yürüy? yürüy? ?v? g?ldim k??ıyı ?çtım y?ng?m y?tıy?r, l?rd? y?tıy?rdu ?m??md? dış?rı içm?ğ? gittigi için ?vd? ??d??? l?r v?rdı.
Köylü güz?li y?ng?m z?t?n y?rulmuş y?tıy?r bir d? b?ktımki y?ng?min ?t?ginin ?ltınd? hiç bir ş?y y?k! H?m?n ?r?y? yön?ldim y?v?ş?? y?nın? uz?ndım ?m? içim kı?ır kı?ır ?diy?rdu h?m z?vkl?niy?rdum h?md? k?rkuy?rdum….

S?nr? k?ndimi t??l?dım v? n? ?l???k?? ?ldum d?dim, b?n z?vkt?n uç???k gibi ?lmuştum… H?m?n z?m?n k?yb?tm?d?n y?ng?min ?t?ğini k?ldırdım z?t?n ?ltınd? hiç bir ş?y y?ktu.
B?nim ??bb?r ??nt?l?nu yırt???k h?m?n ??nt?l?nu v? ?rm?ni b?x?rimi indirdim.
Y?v?şt?n y?v?şt?n y?nın? y?n?ştım kim??d? ??? ??d? y?k h???i h?rluy?, ölü gibi y?tıy?rl?r.
.
Sex hikayeleri Köylü güz?li y?ng?min ?t?ğinin ?ltın? k?f?mı ??ktum b?ktım kı?ırd?dı, h?m?n g?ri ç?ktim k?rkmuştum ??nr? götünü b?n? iyi?? dönmüştü ?ikimi ?mının y?nın? d?ğdirdim b?ktım kı?ırd?m? y?k ?z ?mını ?çtım için? ??ktum ?z b?ktım uy?ndı n? y??ıy?r?un ??n m?ny?k g?ri z?k?lı!! d?di.
B?nd? ??ni h?rz?m?n i?tiy?rum d?dim ??nr? h?m?n dud?kl?rın? yumuldum b?ni itm?y? ç?lıştı bır?kırmıyım bir k?ç d?kik? b?n? k?rşı k?ym?y? ç?lıştı ?m? ??nr? b?ktı ki çık?rdığı ???t?n

l?r uy?n???k “t?m?m dur!” d?di l?r duym??ın d?di öt?ki ?d?y? g?çirdi b?ni y??m? n?lur y??m? d?di b?n h?m?n ç?buk d?dim ü?tünü çık?rm?y? b?şl?dı k?z?gını çık?rdı ?ltınd? ?üty?n f?l?n y?ktu köy ?lduğu için giymiy?rl?r öfff ?t?gid? indirdi.
V? Köylü güz?li y?ng?m çırıl çı?l?k k?rşımd?ydı…

?m?n ?ll?h’ın ? n? m?l öyl?! S?nki ?l d?ğm?miş t?z? t?z?k gibi mük?mm?l duruy?rdu! N?y?? ş?şkınlığımı ?tı? dud?kl?rın? y??ıştım.
? d? b?n? y??ıştı b?lliydi i?t?diği ?z y?l?ştıkt?n ??nr? ?mın? ?ürtm?y? b?şl?dım ?rtık y?lv?rıy?rdu alsancak escort ?glıy?rdu gir ?rtık ölüy?rum diy? y?r? y?tırdım ?mının için? b?nimkini ?z ??ktum ??ghh! d?di ??nr? t?kr?r çık?rdım ?ik ?ik diy? y?lv?rıy?rdu ?rtık bird?n bir? ?mını ?çtım bir girdim bir b?ğırdı b?ktım ?mınd?n ?z k?n g?ldi!!!! Bir b?ktım köylü güz?li y?ng?m .
N?d?n d?dim.
S?n d?v?m ?t, ?mımı yırttın r??m?n ?m? b?nid? f?n? ?ikiy?r?un! İlk ön?? ç?k f?n? ??nım y?nmıştı ?m? şimdi z?vkt?n ?ğlıy?rum m?r?kl?nm? d?di.
Y?ng? götünü dön d?dim ?lm?z d?di b?n

?m??n? bil? v?rm?dim h?m bu ?ğrıy? d?y?n?mıy?rum ??ninki ç?k büyük g?ldi b?n? gött?n y??m? b?n bu ??ıy? d?y?n?mıy?rum gött?n n??ıl y?????n d?di z?rl? dönd?rdim ??nr? b?ny?d?n ??bunu ?ldım iyi?? ?ıv?zl?dım! Y??m??????????!!!!!!! d?di, n?lurrrrrrrrrrrr! d?di… B?nd? y?????m d?dim!! Sikimin b?şını ?z girdirdim k?çtı ç?k ??nım y?nıy?r, y??m? lütf?n y?lv?rırım! d?di… Ç?buk g?l bur?y? y?k?? z?rl? y?????ğım l?r uy?n???k, r?zil ??l??k?ın d?dim! T?hdit ?ttim y?ni ??nr? d? ?kl?dim; k?çm?k ?lur mu hiç öyl? m?lı bulmuşum ??nr? yin? k?ç???gını düşün?r?k bird?n bir? bir g?çirdim! Köylü güz?li y?ng?md?n öyl? bir çığlık g?ldi ki ??nır?ınız götün? k?f?mı ??ktum.
?m? bird?n ???i k??ildi v? y?t?ğ? düştü.
Öldü z?nn?ttim, b?ktım b?yılmış götünd?n k?n g?liy?rdu… H?fif t?k?t ?ttım uy?n?ın diy? ?m? uy?nm?dı.
B?nd? h?fift?n k?nı t?mizl?dim v? y?r?ğımı tükürükl?dim.

V? b?şl?dım ??m??l?m?y?… Göt d?liği d?r??ıktı ?m? b?ygın ?lduğu için k??ılmıy?rdu.
Ş?? Ş?? ???l?ri çıkıy?rdu v? ?r?d? b?kıy?rudm güz?ll?r güz?li y?ng?m uy?nmış mı diy? f?k?t h?l? b?ygındı v?y? num?r? y??ıy?rdu.
T?m b?ş?l???ğım ?ır?d? y?r?ğımı y?ng?min götünd?n çık?rttım v? ?ırtın? d?ğru ?ttırm?y? b?şl?dım.
Bir iki ?ttırdıkt?n ??nr? t?kr?r götün? ??ktum v? ??n m?nil?rimi git-g?l y???r?k y?ng?min götün? b?ş?ldım v? ü?tün? yığıldım.
? ?ır?d? y?ng?min kul?k m?m?l?rini y?lıy?rdum v? ?ll?riml? göğü?l?rini ?kşuy?rdum b?nim uf?klık y?ng?min götünün içind? h?fift?n uy?nm?y? b?şl?mıştı yin?.
?m? v?kit g?ç ?lmuştu ?m??m g?lir diy? k?rkmuştum y?ng?min içind?n çıkmıştım.
y?ng?min ü?tünü b?tt?niy? il? örttüm v? y?ng?min kıy?f?tl?rini düzgün?? ??nd?ly?nin üz?rin? k?ydum.
??h? ??nr? giyini? çıktım.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00353 515 73 20

Yorum yapın